El documental

El documental

Documental de 24 minuts que explica el projecte. Disponible a Youtube.

Premis rebuts

Premis rebuts

Premis i mencions rebuts, entre d’altres, el Premi FAD d’Arquitectura 2018

El llibre

El llibre

144 pàgines que expliquen el projecte. Disponible en paper i en format pdf.

Concursos Ibavi

Concursos Ibavi

Projectes premiats i mencions on s’han aplicat els criteris de Life Reusing Posidonia

Banc de materials

Banc de materials

Assaigs i mostres de les solucions constructives inusuals