Layman’s report i After-LIFE

Informe final del projecte i resum de les activitats de comunicació. Disponible en format PDF