Projecte 14HPP Sant Ferran

Introducció
El projecte es planteja com a mapa de recursos del territorio, i és el resultat d’un estudi exhaustiu del programa i les condicions del lloc: vents dominants d’estiu, orientació solar, pluviometria, geotècnia, morfologia i context urbà catalogat, ordenances municipals, materials i residus locals, indústries disponibles, tradició constructiva i oficis, energies netes a l’abast, gestió del cicle complet de l’aigua, reducció de la petjada ecològica tant en la fase de construcció com en la vida útil, tipologies d’habitatges adaptats a les necessitats dels potencials habitants, etc.

L’arquitectura tradicional ha estat una referència constant, no com a forma, si no com a manera de treballar, des de l’escassetat de recursos i amb el que tens a mà. Són les ulleres per mirar de prop. Amb elles, cercam que hi ha a l’illa que puguem utilitzar. Les savines, amb què es construïen antigament els forjats, per sort estan protegides. Les pedreres de marès, esgotades, i la poca palla que es produeix, s’utilitza pel bestiar. Per tant, ens queda només el que arriba per mar: posidònia i vaixells. A més dels palets d’obra, que romanen a l’illa a causa del cost d’embarcar de tornada.

Així que proposam un canvi de concepte:

“En lloc d’invertir en una indústria química situada a 1.500km , dedicarem el mateix pressupost a una mà d’obra local poc qualificada, que ha d’estendre la posidònia al sol per assecar-la, i compactar en els palets, aconseguint 15cm d’aïllament en coberta. A més a més, resulta que la sal del mar actuarà com biocida natural, i el producte serà completament ecològic.”

La resta de materials utilitzats sorgeix d’un estudi de mercat en funció del seu cost econòmic, de l’energia incorporada, i de l’adequació als nivells de confort requerits per assolir un habitatge passiu.

Per exemple, s’opta per una estructura de murs de càrrega de bloc de formigó alleugerit tipus Y-TONG, que redueix les emissions de CO₂ dels sistemes habituals, amb una transmissió tèrmica U: 0’36, equivalent a una façana convencional de doble full amb 7cm d’aïllament, i es resol tota la façana en una sola capa de 25cm, el que redueix el cost de la partida de tancament. La utilització d’aquest sistema constructiu resulta especialment interessant a Formentera, ja que es tracta d’un producte que es fabrica a França, el que en general suposa un increment de preu. No obstant, en aquest cas, el cost associat al transport s’aplica a qualsevol material, degut a l’absència de fàbriques locals.