Documentació

Per tal que aquesta web funcioni com a xarxa d’intercanvi d’informació, us animem a remetre qualsevol tipus de documentació tècnica relativa als temes tractats (assaigs de materials, càlculs de CO ₂, etc.), per ser publicats en aquest apartat. Us preguem que indiqueu en el correu el vostre nom i el tema tractat.

00 Projecte executiu 14HPP Sant Ferran
Documentació completa ‘Projecte executiu 14HPP Sant Ferran’

01 Posidònia oceànica
2012-11-15 Conveni UIB Posidònia
Informe Consell Formentera
Documentación adjunta ensayos
DETALLS_REUSING_POSIDONIA

02 Formigó de calç
Proves de formigó de calç amb àrids reciclats procedents de MAC insular:
ASTM CAL C1707
CANTIDAD HORMIGON CAL
ENSAYO CAL 90 DIAS
ENSAYO CAL QUIMICO
UNE-EN 459-1

03 Morter de calç en façana
Especificaciones ensayos diciembre 2013

04 Pedra marès (calcarenita o eolianita)

05 Àrids reciclats

06 Formigó amb àrids reciclats
Proves formigó amb àrids reciclats ceràmics:
IBAVI_SOLICITUD MUESTRAS

07 Fusteries de fusta (amb segell FSC, PEFC o reutilitzades)

08 Suro natural
Especificaciones corcho natural
Ensayos de compresión

09 Y-tong vist
Analisis demanda enegética, mayo 2011
Analisis CO2, mayo 2011

10 Comunicacions LIFE

11 Difusió LIFE
Banner_A3 LIFE REUSING POSIDONIA