Documentació

Per tal que aquesta web funcioni com a xarxa d’intercanvi d’informació, us animem a remetre qualsevol tipus de documentació tècnica relativa als temes tractats (assaigs de materials, càlculs de CO ₂, etc.), per ser publicats en aquest apartat. Us preguem que indiqueu en el correu el vostre nom i el tema tractat.

00 Projecte executiu 14HPP Sant Ferran
Documentació completa ‘Projecte executiu 14HPP Sant Ferran’

01 Posidònia oceànica
2012-11-15 Conveni UIB Posidònia
Informe Consell Formentera
Documentación adjunta ensayos
DETALLS_REUSING_POSIDONIA
Determinació de la conductivitat tèrmica de la posidònia oceànica (ESP)
Determinació de la conductivitat tèrmica de la posidònia oceànica (ENG)
Assaigs de contingut en aigua i humitat de posidònia oceànica

02 Formigó de calç
Proves de formigó de calç amb àrids reciclats procedents de MAC insular:
ASTM CAL C1707
CANTIDAD HORMIGON CAL
ENSAYO CAL 90 DIAS
ENSAYO CAL QUIMICO
Assaig de l’aigua
Assaig de granulometria de les partícules per tamissat 
Avaluació de resultats de resistència del formigó de cal de la fonamentació

Assajos de laboratori: fonamentació
10158-GR0152123-V1405099-417576
10158-GRI133901-I1400178-40687
10158-HO171652-I1400152-40870
10158-HO171653-I1400153-40871
10158-HO171654-I1400160-40872
10158-HO171655-I1400164-40707
10158-HO171656-I1400165-40873
10158-HOI167735-I1400218-40888
10158-HOI167786-I1400295-40851
10158-HOI167786-I1400295-41995
10158-HOI167787-I1400296-40852
10158-HOI167787-I1400296-41996
10158-HOI167788-I1400297-40853
10158-HOI167788-I1400297-41997
10158-HOI167789-I1400298-40854
10158-HOI167789-I1400298-41998
10158-HOI167790-I1400299-40855
10158-HOI167790-I1400299-41999
10158-HOI167790-I1400299-44236
10158-HOI167791-I1400300-40856
10158-HOI167791-I1400300-42000
10158-HOI167792-I1400301-40857
10158-HOI167792-I1400301-42001
10158-HOI167909-I1600751-46971
10158-HOI167910-I1600752-47007
10158-HOI167911-I1600753-47087
10158-HOI168179-I1601064-47976
10158-HOI168220-I1600389-46630
10158-HOI168221-I1600390-46631
10158-HOI168228-I1600469-46561
10158-HOI168229-I1600470-46641
10158-HOI168235-I1600551-46646
10158-HOI168236-I1600552-46647
10158-HOI168295-I1600933-47702
10158-HOI168296-I1600934-47614
10158-HOI168567-I1600587-46738
10158-HOI168568-I1600588-46739
10158-HOI176304-I1400431-41356
10158-HOI176304-I1400431-44716
10158-HOI176305-I1400432-41343
10158-HOI176305-I1400432-44717
10158-HOI176306-I1400433-41344
10158-HOI176306-I1400433-44718
10158-HOI176307-I1400434-41345
10158-HOI176307-I1400434-44719
10158-HOI176319-I1400446-41357
10158-HOI176319-I1400446-44775
10158-HOI176320-I1400447-41358
10158-HOI176320-I1400447-44776
10158-HOI176321-I1400448-41359
10158-HOI176321-I1400448-44356
10158-HOI176322-I1400449-41416
10158-HOI176322-I1400449-44777
10158-HOI176325-I1400452-44778
10158-HOI176326-I1400453-41361
10158-HOI176327-I1400454-41428
10158-HOI176327-I1400454-44358
10158-HOI176328-I1400455-41362
10158-HOI176328-I1400455-44359
10158-HOI176329-I1400456-41363
10158-HOI176329-I1400456-44360
10158-HOI176330-I1400457-41417
10158-HOI176330-I1400457-45395
10158-HOI176331-I1400458-41418
10158-HOI176331-I1400458-45396
10158-HOI177190-I1500645-50275

Assajos de laboratori: paviments
HOI167911-I1600753-47087-0_f3
HOI168220-I1600389-46630-0_f3
HOI168221-I1600390-46631-0_f3
HOI168229-I1600470-46641-0_f3
HOI168235-I1600551-46646-0_f3
HOI168236-I1600552-46647-0_f3
HOI176491-I1500182-46355-0_f3

Assajos de laboratori: abrasió
10158-GR152192-V1505994-441836
10158-GR152193-V1505995-441837
10158-GR155625-V1410073-426505
10158-GR157452-V1410359-429165
10158-HOI167909-I1600751-46971
10158-HOI167910-I1600752-47007
10158-HOI167911-I1600753-47087
10158-HOI168179-I1601064-47976
10158-HOI168220-I1600389-46630
10158-HOI168221-I1600390-46631
10158-HOI168228-I1600469-46561
10158-HOI168229-I1600470-46641
10158-HOI168235-I1600551-46646
10158-HOI168236-I1600552-46647
10158-HOI168295-I1600933-47702
10158-HOI168296-I1600934-47614
10158-HOI168567-I1600587-46738
10158-HOI168568-I1600588-46739

03 Morter de calç en façana
Especificaciones ensayos diciembre 2013

04 Pedra marès (calcarenita o eolianita)

05 Àrids reciclats

06 Formigó amb àrids reciclats
Proves formigó amb àrids reciclats ceràmics:
IBAVI_SOLICITUD MUESTRAS

07 Fusteries de fusta (amb segell FSC, PEFC o reutilitzades)

Estructura
Declaració de prestacions
Certificat PEFC

Fusteries
Fitxa tècnica BAUCENT Lasure Natural
Fitxa de dades de cola blanca en fred
Tractament protector de la fusta a porus obert
Fitxa tècnica del Alerce
Llicència d’ús de la marca PEFC 1
Llicència d’ús de la marca PEFC 2

08 Suro natural
Especificaciones corcho natural
Ensayos de compresión

09 Y-tong vist
Analisis demanda enegética, mayo 2011
Analisis CO2, mayo 2011
Assaig fotocatalític FOTOAIR

10 Comunicacions LIFE

11 Difusió LIFE
Banner_A3 LIFE REUSING POSIDONIA