Activitats

Construcció del prototip
Consistent en una promoció d’habitatge social, que compleixi els objectius proposats, amb especial èmfasi en reduir les emissions incorporades de CO₂ a 300Kg/m² durant la construcció de les obres. Les emissions incorporades es calcularan sobre la base del projecte finalment construït, per part del soci beneficiari, a partir d’estudis propis, banc BEDEC, i els estudis realitzats per Societat Orgànica en els quals s’inclouen els càlculs dels sistemes amb major repercussió. Les solucions incorporades en aquest projecte s’han seleccionat entre les millors opcions en cada cas.

Monitoratge del prototip
Realització dels assajos i estudis pertinents per comprovar la consecució dels objectius plantejats que serveixi d’exemple a nivell europeu. Una vegada acabades les obres, es realitzaran les tasques de monitoratge de l’edifici, des del 2 juliol de 2016 fins el 31 de gener de 2017.

1. Mesura dels consums elèctrics dels immobles habitats.
2. Mesura i control dels consums de biomassa.
3. Mesura de la temperatura i humitat interior en 2 habitatges tipus.
4. Monitoratge de les temperatures interiors, velocitat de les brises, grau d’humitat, i magnitud de camps electromagnètics.

Comunicació i difusió
Captació de l’atenció social per assegurar una projecció a llarg termini dels objectius i resultats proposats.

La difusió ha d’arribar tots els sectors socials, perquè siguin els propis usuaris que reclamin un canvi al sector de l’edificació.