144 pàgines que expliquen el projecte.

Disponible en paper i en format pdf.

DESCARREGAR.

Life Reusing Posidònia és un projecte de de Governança Ambiental reconegut per la Unió Europea amb finançament del programa LIFE, que s’ha materialitzat amb la construcció de 14 habitatges de protecció pública a Sant Ferran (Formentera). I aquest llibre ens ajuda a explicar l’origen i el desenvolupament del projecte.

Tal com assenyala en el seu pròleg el president de l’IBAVI i conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, Marc Pons, el camí pel qual ens hem de moure és el de potenciar la nostra tradició cultural alhora que promocionar una major eficiència energètica i l’ús de tecnologies ecològiques perquè ens ajudarà a mantenir els nostres recursos naturals.

Per la seva banda, el director general d’Energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears, Joan Groizard, ha destacat també en el pròleg la importància que té lluitar contra el canvi climàtic des de les Illes Balears, ja que els territoris insulars són un bon laboratori del canvi climàtic. I el projecte demostra que la Mediterrània ofereix els recursos i el clima adequat per reduir el consum energètic tant en el procés de construcció dels habitatges com el seu ús posterior.

En el llibre es desenvolupen els objectius del projecte; els nous models de producció i consum; l’autosuficiència, mapa de recursos i arquitectura tradicional; el prototip dels 14 habitatges; la sel·lecció dels materials més representatius; gestió del cicle complet de l’aigua; gestió de residus; monitorització del prototip i, sobretot, les conclusions i recomanacions per les autoritats competents en matèria de canvi climàtic, referent a materials, CO2 i confort tèrmic.

Per exemple:

1- exigir un segell de gestió forestal FSC o PEFC com a condició obligatòria per ser contractats en obres públiques

2- exigir la traçabilitat del producte industrialitzat

3- establir un sostre d’emissions de CO2 per a les indústries del sector de la construcció

4- donar a conèixer els materials tradicionals

 

El llibre Life Reusing Posidònia està escrit en català, castellà i anglès.

 

* El projecte Life Reusing Posidònia, promogut pel IBAVI en col·laboració amb la direcció general d’Energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears, ha rebut una subvenció de 754.012 euros del programa europeu LIFE+ 12 en la categoria de Governança Mediambiental per a projectes d’adaptació al canvi climàtic.