Comprovació de les condicions de confort i reducció del consum energètic        
Una vegada acabades les obres, es realitzaran les tasques de monitoratge de l’edifici, des del 2 juliol de 2016 fins el 31 de gener de 2017. Inclou els següents mesuraments:

Consums elèctrics, mitjançant 2 aparells tipus OWL per habitatge, un connectat a les línies de potència d’electrodomèstics principals (nevera, rentadora, cuina, forn, rentavaixelles, etc.), i un altre a la línia d’enllumenat i endolls convencionals. També s’instal·larà un mesurador en el comptador comunitari.
Consums de biomassa, a partir de les dades obtingudes digitalment per cada TERMOBOX-M.
Temperatures interiors, velocitat de les brises, grau d’humitat, i magnitud de camps electromagnètics, en 6 jornades de 4 dies, que permetin avaluar 4 habitatges diferents.
Temperatura i humitats interiors en 2 habitatges tipus, al llarg de 330 dies (termini determinat per la bateria dels sensors), mitjançant la col·locació de 4 sensors, dos a l’interior, i dos a l’exterior.

Per al mesurament s’utilitzaran els següents equips:

Mesurador de consum elèctric individual tipus OWL.
Càmera termogràfica EC060V. Càmera infraroja capaç de detectar ponts tèrmics.
Anemòmetre de fil calent TESTO405-V1. Dispositiu per mesurar la velocitat del vent que travessa una estança.
Termòmetre digital PCE-T150. Dispositiu de gran sensibilitat que permet la presa automàtica de lectures de temperatura i humitat a intervals regulars durant un període definit (per exemple, 24 o 48 hores).
Analitzador d’espectre SPECTRAN HF-60100 V4. Equip de mesura electrònic de camps electromagnètics.
Temperature & Humidity data logger PCE-HT 7. Sensor per mesurar la temperatura i la humitat durant períodes llargs.

 

Descàrregues:

Resultats de les campanyes de monitoratge del prototip
Càlcul de les emissions de CO2 durant l’execució de les obres
Monitoratge dels camps electromagnètics
Residus