El ciment de calç natural presenta una reducció del 50% d’emissions de CO₂ en comparació amb el ciment pòrtland, així com una major durabilitat i estabilitat química, especialment prop del mar. No obstant, l’enduriment és molt lent (3 mesos) i la seva tensió de ruptura està al voltant dels 6 N/mm², molt per sota de la del HA. A més, es tracta d’un material corrosiu i per tant no es pot armar amb acer convencional.

En aquest cas, es tracta d’una edificació molt lleugera, que transmet unes càrregues inferiors a 0,8 N/mm², i en la qual es preveu utilitzar la roca procedent de la pròpia excavació com a àrid estructural, la qual cosa impedeix qualsevol tipus d’armat. A més, les Ordenances de Policia i Bon Govern del Consell de Formentera obliguen a paralitzar les obres de maig a setembre per no causar molèsties al turisme, així que el període de 90 dies d’enduriment està garantit.

La dosificació final de calç dependrà de la qualitat de la pedra extreta.

S’ha realitzat un assaig de formigó de calç tipus NHL-5 amb àrid reciclat, per caracteritzar la seva resistència i analitzar l’efecte dels sulfats del guix.

Descarregar documents:

ASTM CAL C1707
CANTIDAD HORMIGON CAL
ENSAYO CAL 90 DIAS
ENSAYO CAL QUIMICO
Assaig de l’aigua
Assaig de granulometria de les partícules per tamissat 
Avaluació de resultats de resistència del formigó de cal de la fonamentació

Assajos de laboratori: fonamentació
10158-GR0152123-V1405099-417576
10158-GRI133901-I1400178-40687
10158-HO171652-I1400152-40870
10158-HO171653-I1400153-40871
10158-HO171654-I1400160-40872
10158-HO171655-I1400164-40707
10158-HO171656-I1400165-40873
10158-HOI167735-I1400218-40888
10158-HOI167786-I1400295-40851
10158-HOI167786-I1400295-41995
10158-HOI167787-I1400296-40852
10158-HOI167787-I1400296-41996
10158-HOI167788-I1400297-40853
10158-HOI167788-I1400297-41997
10158-HOI167789-I1400298-40854
10158-HOI167789-I1400298-41998
10158-HOI167790-I1400299-40855
10158-HOI167790-I1400299-41999
10158-HOI167790-I1400299-44236
10158-HOI167791-I1400300-40856
10158-HOI167791-I1400300-42000
10158-HOI167792-I1400301-40857
10158-HOI167792-I1400301-42001
10158-HOI167909-I1600751-46971
10158-HOI167910-I1600752-47007
10158-HOI167911-I1600753-47087
10158-HOI168179-I1601064-47976
10158-HOI168220-I1600389-46630
10158-HOI168221-I1600390-46631
10158-HOI168228-I1600469-46561
10158-HOI168229-I1600470-46641
10158-HOI168235-I1600551-46646
10158-HOI168236-I1600552-46647
10158-HOI168295-I1600933-47702
10158-HOI168296-I1600934-47614
10158-HOI168567-I1600587-46738
10158-HOI168568-I1600588-46739
10158-HOI176304-I1400431-41356
10158-HOI176304-I1400431-44716
10158-HOI176305-I1400432-41343
10158-HOI176305-I1400432-44717
10158-HOI176306-I1400433-41344
10158-HOI176306-I1400433-44718
10158-HOI176307-I1400434-41345
10158-HOI176307-I1400434-44719
10158-HOI176319-I1400446-41357
10158-HOI176319-I1400446-44775
10158-HOI176320-I1400447-41358
10158-HOI176320-I1400447-44776
10158-HOI176321-I1400448-41359
10158-HOI176321-I1400448-44356
10158-HOI176322-I1400449-41416
10158-HOI176322-I1400449-44777
10158-HOI176325-I1400452-44778
10158-HOI176326-I1400453-41361
10158-HOI176327-I1400454-41428
10158-HOI176327-I1400454-44358
10158-HOI176328-I1400455-41362
10158-HOI176328-I1400455-44359
10158-HOI176329-I1400456-41363
10158-HOI176329-I1400456-44360
10158-HOI176330-I1400457-41417
10158-HOI176330-I1400457-45395
10158-HOI176331-I1400458-41418
10158-HOI176331-I1400458-45396
10158-HOI177190-I1500645-50275

Assajos de laboratori: paviments
HOI167911-I1600753-47087-0_f3
HOI168220-I1600389-46630-0_f3
HOI168221-I1600390-46631-0_f3
HOI168229-I1600470-46641-0_f3
HOI168235-I1600551-46646-0_f3
HOI168236-I1600552-46647-0_f3
HOI176491-I1500182-46355-0_f3

Assajos de laboratori: abrasió
10158-GR152192-V1505994-441836
10158-GR152193-V1505995-441837
10158-GR155625-V1410073-426505
10158-GR157452-V1410359-429165
10158-HOI167909-I1600751-46971
10158-HOI167910-I1600752-47007
10158-HOI167911-I1600753-47087
10158-HOI168179-I1601064-47976
10158-HOI168220-I1600389-46630
10158-HOI168221-I1600390-46631
10158-HOI168228-I1600469-46561
10158-HOI168229-I1600470-46641
10158-HOI168235-I1600551-46646
10158-HOI168236-I1600552-46647
10158-HOI168295-I1600933-47702
10158-HOI168296-I1600934-47614
10158-HOI168567-I1600587-46738
10158-HOI168568-I1600588-46739