En general s’utilitzen aïllaments tèrmics minerals o derivats del petroli.

L’aïllament depèn del contingut de bombolles d’aire interior. Per tant, qualsevol residu local amb un elevat contingut d’aire és un potencial aïllant.
A Formentera, el residu més abundant és la posidònia.

S’han realitzat 3 assaigs en ​​col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, dirigits per Joan Muñoz Gomila, membre del Grup de Recerca de Construccions Arquitectòniques i Enginyeria de l’Edificació del Departament de Física de la UIB, i Bartomeu Alorda Ladaria, membre del Grup de Sistemes Electrònics del Departament de Física de la UIB.

ASSAIG 1:
Realitzat in situ a les oficines de l’IBAVI, mitjançant 2 sensors datalogger PCE – HT 71, i una maqueta a escala real del forjat de fusta amb un palet farcit de posidònia .
Exposició a la intempèrie durant 120 dies els mesos de juliol, agost, setembre i octubre de 2012. Un sensor es col·loca a l’interior, i un altre a l’exterior, i s’obté la diferència de temperatura i humitat entre ambdós.
La variació de temperatura a l’interior de la maqueta ha estat de 0,5ºC entre el dia i la nit, quan a l’exterior és de 23ºC, la qual cosa indica que la Difusivitat tèrmica és excel·lent.

ASSAIG 2:
Realitzat a les instal·lacions de la UIB, mitjançant un forn d’assecatge en el que es puja la temperatura fins arribar als 50 º C.
S’han introduït 3 mostres de 10x15x25cm, i diferent material, amb un sensor de temperatura al centre:
1- Bloc de poliestirè expandit (el qual s’utilitza com a referència, ja que es disposa de totes les dades : conductivitat, densitat, calor específica, etc ).
2- BTC.
3- Posidònia Oceànica.
La reducció de temperatura de la posidònia és un 35% superior a la del poliestirè .

ASSAIG 3:
En procés. S’està realitzant en les instal·lacions de la UIB mitjançant un forn, seguint les especificacions de la norma UNE 8301: Mesuraments de conformitat amb ISO 8301:1991. Mètode per mesurador de flux de calor.

Descarregar documents:
2012-11-15 Conveni UIB Posidònia
Informe Consell Formentera
Documentació adjunta assajos
DETALLS_REUSING_POSIDONIA

Determinació de la conductivitat tèrmica de la posidònia oceànica (ESP)
Determinació de la conductivitat tèrmica de la posidònia oceànica (ENG)
Assaigs de contingut en aigua i humitat de posidònia oceànica