En aquesta obra es deixarà vist per dedins el bloc de formigó cel·lular tipus Y-TONG, amb un doble objectiu:
1. Prescindir de l’ús del guix en la construcció. El guix, al ser un sulfat, impedeix la utilització d’àrid procedent de l’enderroc d’edificis en formigó estructural.
2. Reduir el cost i el CO₂ associat del mur de façana.

S’adjunta el càlcul de CO₂ realitzat per la consultoria ambiental Societat Orgànica SLP.

Descarregar documents:
Analisis demanda enegética, mayo 2011
Analisis CO₂, mayo 2011
Assaig fotocatalític FOTOAIR