Es tracta d’un aïllament tèrmic i acústic natural imputrescible. Normalment s’utilitza en forma d’aglomerats, formant panells a partir de suro triturat i bullit. No requereix cap tractament addicional, fet que el converteix en un dels aïllaments industrialitzats amb la contaminació associada més baixa del mercat.

S’adjunten assaigs de compressió i característiques tècniques.

Descarregar documents:
Especificacions suro natural
Assajos de compressió