Posidònia oceànica

Posidònia oceànica

En general s’utilitzen aïllaments tèrmics minerals o derivats del petroli. L’aïllament depèn del contingut

Formigó de calç

Formigó de calç

El ciment de calç natural presenta una reducció del 50% d’emissions de CO₂ en

Àrid reciclat

Àrid reciclat

Es pot utilitzar net i exempt de fins en farciments i com acabat en

Suro natural

Suro natural

Es tracta d’un aïllament tèrmic i acústic natural imputrescible. Normalment s’utilitza en forma d’aglomerats,

Y-tong vist

Y-tong vist

En aquesta obra es deixarà vist per dedins el bloc de formigó cel·lular tipus