Es pot utilitzar net i exempt de fins en farciments i com acabat en cobertes planes.
Preferiblement procedirà de la pròpia obra, com a mesura del programa de gestió de residus.